Sedan 2004 uppmärksammas FN:s internationella fredsdag också av Kyrkornas världsråd som en böndag för fred.

-Bön behövs och bön gör skillnad. Bön kan ske i enskildhet och bön kan ske i gemenskap, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

-Låt oss vara med i den globala bönekedjan för fred och försoning den 21 september och på så sätt låta änglasången som ljöd i Betlehem en gång förmeras och fördjupas; Ära i höjden åt Gud och på jorden fred”, fortsätter Karin Wiborn.

Inför böndagen för fred har Sveriges kristna råd, tillsammans med Sensus och Bilda tagit fram en rad olika verktyg för fred.

FN:s fredsdag uppmärksammas på många platser i vårt land. Detta gör bland annat Anna Lindh-stiftelsen på Världskulturmuseet i Göteborg under namnet ”Fredsdagen 2012”. Det blir en dag fylld av seminarier, workshops, panelsamtal och fredsmingel, där personal från Sveriges kristna råd kommer att finnas med.

 

 

Fortsätt läsa mer från oss