DEBATT Tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet är starkt begränsad. Religionsfriheten hotas också i Sverige. Vi ser det till exempel i vandaliserade kyrkor, moskéer och synagogor. Men också i ett höjt tonläge i debatten om böne­utrop, konfessionella friskolor och konvertiters utsatthet.

Ett demokratiskt samhälle förutsätter alla människors rätt att fritt välja och uttrycka sin tro eller övertygelse. Hur väl vi värnar vår demokrati avslöjas i hur vi ser på religions- och övertygelsefriheten – som är en del av de mänskliga rättigheterna. När religions- och övertygelsefriheten utmanas, hotas också andra mänskliga rättigheter.

En ny rapport från den biståndspolitiska plattformen CONCORD Sverige visar att den demokratiska utvecklingen i världen backar för tolfte året i rad. Nationalism och så kallade traditionella värderingar används i allt fler länder som medel för att behålla status quo och befästa makt.

Situationen slår särskilt hårt mot medborgarrörelser, religiösa samfund och trosbaserade organisationer men också mot icketroende. Här i Sverige märks det till exempel i en förändrad syn på asylrätt och föreningsrätt.

Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR) representerar genom sina medlemskyrkor och medlemsorganisationer en majoritet av kristenheten i Sverige. Våra medlemmar är en viktig kraft i samhället. När en kris inträffar finns vi där, såväl i sjukhuskyrkan i Södertälje som i flyktinglägret i Cox Bazar, Bangladesh. Tillsammans agerar vi när kristna konvertiter ifrågasätts av Migrationsverket och när olika religiösa grupper behöver ett fredat utrymme för att samarbeta i Mellanöstern.

Våra medmänniskor tillhör olika religioner och traditioner, och vi måste bli bättre på att prata med dem – inte om dem! Religion är en kraft som skapar samhörighet och hopp och som behövs för starka demokratier. Det är ett av de budskap som vi har med oss till Almedalen den här veckan.

Den svenska demokratin är inte gammal. Vår historia bär på många exempel där bland andra samer, judar, frikyrkliga och katoliker utsatts för övergrepp på grund av sin tro och etnicitet. Kyrkorna har historiskt bidragit till att vi har fått religionsfrihet och en kyrka skild från staten. Vi måste fortsatt värna religionsfriheten, också för dem som har en annan tro än vi själva. Som kristna företrädare vill vi påverka politiker i Sverige och Europa i arbetet för religions- och övertygelsefrihet internationellt.

Nyligen samlades våra organisationer till årskonferens med fokus på religionsfrihet. Vi talade om att skärpa blicken och vässa strategierna för hur kyrkor och utvecklingsorganisationer tillsammans kan bidra till fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen – både i Sverige och globalt.

En undersökning bland hundratalet deltagare om religionsfrihetsfrågor visade bland annat att:
84 procent av deltagarna känner ett engagemang för frågorna
40 procent har koll på frågorna och kan ta debatten
80 procent skulle vilja ha bättre kunskap om religionsfrihetsfrågor
72 procent tycker att deras organisationer behöver vara bättre rustade i frågorna än de är i dag.

Därför uppmanar vi dig som engagerad inom samfund och civilsamhällesorganisationer att aktivt verka för religionsfrihet där du bor:
Ta tydligt avstånd varje gång religions- och övertygelsefriheten kränks, oavsett om den som drabbas är kristen eller av annan tro eller övertygelse.
– Bemöt rädslor med respekt genom att lyssna varsamt till varandras olika erfarenheter.
– Låt din kyrka vara en plats för samtal och frågor, dialog och debatt, i predikningar och möten med människor av annan tro eller övertygelse.
– Fördjupa dig om vad religions- och övertygelsefriheten innebär, vem och vad som skyddas och när denna rättighet kan begränsas. Till din hjälp kan vi tipsa om tolv viktiga kortfilmer på www.forb-learning.org.

The Freedom of Religion or Belief (FORB) Learning Platform är ett initiativ från det nordiska ekumeniska nätverket NORFORB som samlar ekumeniska systerorganisationer i Danmark, Norge och Finland.

När du står upp för religionsfrihet, stärker du mångfalden i vårt samhälle för att alla ska känna sig trygga i sin identitet. På det sättet skapar vi tillsammans vi ett samhälle att tro på!

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska missionsrådet

Läs artikeln i Dagen

http://www.dagen.se/debatt/religionsfriheten-i-sverige-ar-hotad-1.1168493

 

Fortsätt läsa mer från oss