Kyrkorna uppmärksammar särskilt detta under september som är Diakonins månad. Nu finns ett samlat digitalt material som ger vägledning till de som är engagerade i arbetet med äldre.
– Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd.

– Vi har samlat material som vi hoppas ska kännas tillgängligt och som blir använt. Här finns information, filmer, länkar med mera. Bland annat medverkar äldreminister Lena Hallengren (S) i materialet genom en film, fortsätter Björn Cedersjö.

Nytt för i år är att materialet är tänkt att kopplas samman med regionala inspirationssamlingar med syfte att ge kunskap och dela erfarenheter. En första dag arrangeras i Uppsala den 4 september under rubriken ”Psykisk (o)hälsa och åldrande”. Förhoppningen är att sådana inspirationssamlingar kan bidra till att Diakonins månad inte stannar vid en månad, utan ger stöd för diakonal verksamhet att utvecklas året om.
– Vi uppmuntrar församlingar och diakoner att arrangera lokala inspirationssamlingar tillsammans med bildningsförbunden Sensus och Bilda, säger Björn Cedersjö.

Diakonins månad är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Temamånaden Diakonins månad inleds söndagen den 26 augusti (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”.

Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya materialet i form av en digital verktygslåda på webben. Materialet vänder sig främst till alla de som är engagerade i diakonalt och socialt arbete, exempelvis diakoner och besöksgrupper. Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga. Materialet tar upp kyrkornas ansvar i mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa.

Fakta samverkan

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss