Månadsarkiv: november 2013

Anders Arborelius skriver fredstanke i advent

29 november 2013

Under vinjetten ”Månadens fredstanke”, på SKR:s webb, finns varje månad en personlig reflektion från någon av ledamöterna i Sveriges kristna råds styrelse. Denna månad skriver Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, under rubriken "Fredstanke i Advent".

90 diplomerade Fairtrade-församlingar

29 november 2013

Söndagen den första advent diplomeras tre församlingar i Skåne till Kyrka för Fairtrade: Ekeby församling, Norra Nöbbelövs församling och Slottsstadens församling. Sverige har nu 90 diplomerade församlingar!

Debatt: Lös konflikter med hjälp av religion

21 november 2013

I samband med Globala veckan skriver Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet och Peter K Sjögren, Life & Peace Institute på debatt-sidorna i flera lokala tidningar under rubriken "Lös konflikter med hjälp av religion".

Globala veckan fokuserar tro och fred

17 november 2013

Nu pågår Kyrkornas globala vecka med temat ”Helig fred – tro som fredsskapare”. Samfund runt om i Sverige sätter då fokus på sätt att bygga fred både i vardagen här hemma och globalt. Syftet är att visa religioners fredsskapande roll och slå hål på myten om religion som huvudsaklig orsak till konflikter.

Nordisk konferens för själavårdare på häkten och fängelser

12 november 2013

Den här veckan samlas 100 fängelsesjälavårdare från Norden till en konferens. Temat är ”Försoning, förlåtelse och hopp”. Många intressanta föreläsare är på plats för att skapa viktiga samtal bland deltagarna.

Agnes Abuom första kvinna att leda Kyrkornas världsråd

8 november 2013

Under fredagen valdes Agnes Abuom till ordförande för Kyrkornas världsråd fram till nästa generalförsamling. För första gången har en kvinna och afrikan valts till posten. Hon är anglikan och kommer från Kenya men har en doktorsexamen från Sverige.

Svenskar i toppuppdrag i Kyrkornas världsråd

6 november 2013

Idag valde generalförsamlingen för Kyrkornas världsråd tre svenskar till förtroendeuppdrag i organisationen. Dessa tre kvinnor kommer att ingå i Kyrkornas världsråds centralkommitté; Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, Eva Brunne, biskop i Stockholm för Svenska kyrkan, samt Celina Falk, ungdomsdelegat Svenska kyrkan. Tidigare i veckan valdes ärkebiskop Anders Wejryd som president för Europaregionen i Kyrkornas världsråd.      

Svenskar delade ut fredskarta till världens kyrkoledare

5 november 2013

I samband med Kyrkornas världsråds generalförsamling delade den svenska delegationen idag ut en fredskarta till deltagarna. Utdelningen skedde vid en ceremoni i utställningshallen ”Madang”.

Ambassadör Lars Danielsson mötte svenska deltagare från generalförsamlingen

5 november 2013

Ärkebiskop Anders Wejryd bjöd idag in den svenske ambassadören i Seoul, Lars Danielsson, till en lunch. Lunchmötet ägde rum i kuststaden Busan, Sydkorea, i samband med Kyrkornas världsråds tionde generalförsamling.

Mission i centrum vid Kyrkornas världsråds generalförsamling

4 november 2013

Idag presenterades det nya missionsdokumentet vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan. Dokumentet reflekterar över vad mission är och är ett resultat av flera decenniers samtal om mission och kyrkans uppdrag.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page