Månadsarkiv: december 2005

"Våldet i skola sätter stopp för effektiv undervisning". SKR m fl i artikel på DN-debatt

29 december 2005

På DN-debatt 29 dec 2005 skriver SKRs generalsekreterare tillsammans med andra företrädare från "Fred i våra händer" att lärarna måste få bättre kunskap i konflikthantering. Debattartikeln baseras på en undersökning som Fred i våra händer gjort bland landets lärarutbildningar.

"Aldrig på stenkastarnas sida" – julbrev från SKRs presidium

19 december 2005

I ett julbrev från Sveriges Kristna Råds presidium och generalsekreterare tar de avstånd från övergrepp, kränkningar och hatbrott i kristendomens namn. ”Aldrig på stenkastarnas sida” är rubriken på brevet.

Nytt nummer av SKRs nyhetsbrev

14 december 2005

Hösten 2005 startade SKR ett nytt nyhetsbrev. Årets andra nummer finns nu ute. I detta nummer kan du läsa om ungdomsutbildning i ekumenik, rapporter från Kyrkornas globala vecka, Ickevåldsfonden, konferenser och mycket mera. Vi ger också tips om kommande arrangemang... Läs mer

SKR planerar utbildningssatsning om asyl- och flyktingfrågor

14 december 2005

Sveriges Kristna Råd söker medel hos Europeiska flyktingfonden för en omfattande utbildningssatsning om asyl- och flyktingfrågor. Målet är att öka kompetensen hos kyrkornas medarbetare i rollen att hjälpa och stödja flyktingar och asylsökande, men även i rollen som kritiska granskare av rättssystemet. Satsningen ska ske i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.

Uttalande: Religionen inget motiv för könsstympning

9 december 2005

Sveriges imamråd, Koptiska ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan och Sveriges Kristna Råd m fl har undertecknat dokument som mycket tydligt tar avstånd från alla former av könsstympning och som stöder den svenska nationella handlingsplanen mot könsstympning.

Sveriges Muslimska Förbund i upprop för kidnappade kristna i Irak

5 december 2005

I ett upprop från Sveriges Muslimska Förbund vädjas till den irakiska militären att befria fyra kristna fredsarbetare som kidnappats. "Islam är fredens religion och förbjuder all typ av våld mot civila" skriver de.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page