Replik från Sveriges kristna råd gällande Sverigedemokraternas debattartikel i Aftonbladet:

Partiledare Jimmie Åkesson och Aron Emilsson (SD) reagerar (i Aftonbladet 27/9) på Sveriges kristna råds öppna brev till partiledarna i riksdagen angående svensk migrationspolitik. Sverigedemokraterna tycks föredra en retorik där det ofta är svart eller vitt. De ger enkla svar på svåra frågor. Sådan är inte verkligheten.

Åkesson och Emilsson menar att medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd inte ska lägga sig i flyktingpolitiken. De skriver samtidigt att det är ”hedrande och beundransvärt när kyrkan vill bidra i samhällsdebatten”. När vi ser att människovärdet och mänsklig värdighet hotas är det naturligt för oss att uttala oss. Att vi kyrkoledare tar till orda i dessa frågor beror i stor utsträckning på det tryck och den förväntan som finns i våra församlingar där det finns ett stort engagemang för asylsökande och flyktingar utifrån kristen tro.

Sverige har förbundit sig att värna om rätten att söka asyl och att få sin sak prövad genom att Sverige anslutit sig till internationella konventioner och direktiv. Så länge vårt land står fast vid dessa åtaganden går det inte att bestämma ett högsta tak. Varje enskilt ärende måste prövas för sig.

Migrationen lyfts ofta fram som den faktor som tar resurser från andra samhällsområden. Man kan fråga sig varför politiker och rättsväsende inte ägnar mer tid och kraft åt att exempelvis försöka stävja den flykt från gemensamt ansvar som görs genom undanhållande av skatt och liknande.

Vi förstår att migrationen kostar och kräver resurser, men ger också mycket tillbaka, exempelvis genom arbetskraft.

Sverigedemokraterna föreslår att de medel som Sverige idag lägger ner för att kunna driva migrations- och integrationspolitik istället ska användas i närområden till de länder varifrån människor flyr. Vi ser gärna att det avsätts mer resurser till flyktingarbete i dessa länder, via FN:s flyktingorgan UNHCR eller via någon av SKR:s medlemskyrkor, som redan idag arbetar i länder som Syrien, Libanon och Jordanien. Det ser vi som ett komplement till en bevarad asylrätt enligt undertecknade konventioner.

För Sveriges kristna råd, presidiet

Anders Arborelius  
biskop, Stockholms katolska stift
ordförande, Sveriges kristna råd

Daniel Alm   
föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan

Benjamin Dioscoros Atas

ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan

Antje Jackelén

ärkebiskop, Svenska kyrkan

Karin Wiborn

generalsekreterare, Sveriges kristna råd


Läs mer

Sverigedemokraternas debattartikel:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/mRaql1/kyrkan-ska-inte-lagga-sig-i-flyktingpolitiken

Sveriges kristna råd svarar på kritiken:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4qG1ER/nar-manniskovardet-hotas-reagerar-vi-sd

Ärkebiskop Antje Jackelén svarar på kritiken mot Svenska kyrkan:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/P9m6LR/lat-kyrkan-fortsatta-vara-kyrka-akesson

 

Fortsätt läsa mer från oss