De senaste dagarna har nyheterna präglats av att stora delar av Amazonas regnskogar står i brand. Att det är den torraste perioden av året har medfört att bränderna spridit sig och skapat väldiga moln av brandrök som tydligt kan ses på satellitbilder över Sydamerika. I São Paolo doldes själva solen av röken så att det blev mörkt klockan tre på eftermiddagen för några dagar sedan.

Forskare menar att allt fler bränder anläggs i Brasilien för att skapa mer jordbruksmark och att 99 procent av bränderna har startats medvetet. Dessutom har presidenten Bolsonaro själv uppmuntrat till att avverka mer skog. Skövling och illegal handel med nedhuggna träd, så kallad ”logging”, och rensning av stora skogsområden för jordbruk och boskap har länge varit problem men de har förvärrats den sista tiden. Områden av regnskogen motsvarande hela Gotlands yta har försvunnit sedan den nya presidentens tillträde.

Amazonas brukar ju ofta kallas för ”jordens lungor” och det ligger mycket i den liknelsen. 20 procent av jordens syre produceras i dessa regnskogar och en stor del av koldioxidutsläppen tas upp här. Dessutom är den biologiska mångfalden särskilt stor och därför mycket viktig att bevara för framtiden. Förutom att hota artrikedomen och förorena floder, förstör de bränder som nu rasar även levnadsvillkoren för ursprungsbefolkningar som lever i området. När vi tänker på Amazonas blir för många skapelsens helighet och att vi alla hör ihop särskilt tydlig.

Från första september till 4 oktober firar kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid som på engelska kallas Season of Creation. Att just ”biologisk mångfald” är tema för årets skapelsetid känns närmast profetiskt i det sammanhang vi befinner oss i. I det gemensamma ekumeniska uttalandet inbjuds alla …

”… kristna och varje människa av god vilja till att ta ansvar för skapelsen, att klokt och konkret arbeta som goda förvaltare och att bekämpa orättvisor genom att skydda biologisk mångfald”.

Det är värdefullt och fint att kyrkor och samfund runt om i världen under en tid av året vill uppmärksamma vår relation till Guds skapelse. Låt oss hörsamma uppmaningen att låta våra gudstjänster bli ett uttryck för ett hoppfullt miljö- och hållbarhetsengagemang med fokus på bevarandet av den biologiska mångfalden i vår värld.

 Vi fortsätter be: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Jakob Evertsson
Teologisk rådgivare, Sveriges kristna råd

PS. Här kan du läsa mer om Skapelsetid och här kan du läsa/ladda ner vår skrift ”Värna den jord som Gud älskar”. DS.

Fortsätt läsa mer från oss