Ännu en gång har det onda och meningslösa våldet slagit till mot oskyldiga människor. Vår medkänsla är stark för dem som är skadade och dem som förlorat nära och kära.

Vi vill uttrycka vår sorg och vrede över hur våld äger rum i religiösa byggnader där människor samlas för bön. Därför påminner vi om några av de ord som Sveriges interreligiösa råd formulerade och lät vandra runt i olika religiösa byggnader i manifestationen ”Vägra hata”.

”Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns en etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata!”

Från uttalandet ”Vägra hata” (Sveriges interreligiösa råd 2015).

Sveriges kristna råd, presidiet:
Benjamin Atas, (ordf.) ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Antje Jackelén
, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Presidiet: Lasse Svensson, Karin Wiborn, Anders Arborelius, Antje Jackelén och Benjamin Atas. Foto: Mikael Stjernberg.

 

Fortsätt läsa mer från oss