Gudstjänster har firats under böneveckan för kristen enhet, Martin Luther King-priset har delats ut under högtidliga former och under World Interfaith Harmony Week har människor av olika tro samlats. Likaså har nya följeslagare landat i Israel och Palestina, medarbetare till Kriminalvården har rekryteras och olika arbetsgrupper har haft möten – var och en i sig en ekumenisk plattform.

Dessutom lever vi alldeles extra med frågor om migration, asylrätt och konvertiters situation. Arbetsgruppen kyrka funktionshinder inbjöd nyligen till en nationell nätverksträff med tema Vår Gud bär sår. En av flera talare var biskop Susanne Rappmann, Svenska kyrkan (bilden).

Som du märker sammanfattar jag SKRs början av år 2019. Vad händer om jag lägger samman böneveckans tema det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan (5 Mos 16:20) och nätverksdagens tema Vår Gud bär sår när jag tittar på kyrkornas gemensamma arbete i SKR?

Jag önskar att vi tränar förmågan att känna igen Kristus, som bär sår, genom behov och brister i vår värld, när människovärdet kränks och att vi välsignas med förstånd och mod att sträva mot det rätta.

Därför är SKRs styrelsemöten och dess rådsmöten centrala och viktiga. Utan kyrkornas gemensamma vilja, vision och mål saknar en ekumenisk skapelse som SKR kompassnål och dess syfte, liksom dess bas, blir luddig och otydlig. I styrelsen fattas beslut om vad kyrkorna vill lägga gemensamma resurser på, ibland genom att vara helt överens, ibland genom ett visst mått av acceptans. De 27 medlemskyrkorna har var och en sina bidrag, och ibland frågetecken, till det gemensamma.

Jag behöver nämna något om de projekt som sedan årsskiftet inte längre är kvar inom SKR, men som ändå är del av kyrkornas gemensamma strävan, om än på nya sätt:

Kyrka för fairtrade är fortsatt ett ekumeniskt initiativ som numera har hemvist hos Svenska kyrkan och leds av en ekumenisk styrgrupp.

Frågor om fred och försoning har hela tiden varit del av SKRs ordinarie verksamhet som har förstärkts genom externa bidrag. Frågor om nedrustning, ickevåld, fred och försoning är en del av strävan efter det rätt och tar sig uttryck genom påverkansarbete, Martin Luther King-priset, det ekumeniska följeslagarprogrammet och arbetsgrupp om fred och mänskliga rättigheter. Nu utan externa bidrag.

Kyrkornas globala vecka/Hållbar värld för alla, med rötter i Kyrkornas U-forum och U-veckan, har varit ett informationsprojekt med bidrag från Sida. Lokala ekumeniska råd och lokala församlingar har uppskattat idén att kyrkorna gemensamt, överallt och samtidigt lyft en global fråga. Att vi släpper det externt finansierade projektet kommer naturligtvis att märkas, men vi släpper inte idén att kyrkorna tillsammans samtidigt lyfter en global fråga under en vecka i november. Inspirationsmaterialet 2018 gäller för 2019 också.

Vår Gud bär sår och det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan. Så började mitt arbetsår, och jag låter det vara en ekumenisk utmaning för 2019.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred

Karin Wiborn
Generalsekreterare

Fortsätt läsa mer från oss