Elaine-Andersson-Följeslagare-och-soldater-vid-bränder-i-Burin-e1378992565903
Bild från Ekumeniska följeslagarprogrammet.

Syfte med resan är att få kunskap om situationen och hur kyrkorna i Sverige på olika sätt kan engagera sig och stödja de kristna i Palestina och Israel samt få fördjupad kunskap om det Ekumeniska följeslagarprogrammet och dess insatser. Resan pågår i nio dagar.

Genom Ekumeniska följeslagarprogrammet skickas följeslagare till Palestina och Israel för att genom praktisk solidaritet stödja utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Syfte med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel är ett internationellt projekt initierat av lokala kyrkor. Projektet drivs av Kyrkornas Världsråd. Sveriges kristna råd samordnar den svenska insatsen.

Några glimtar från resan:
– Tidig morgon i Betlehem, där ekumeniska följeslagare berättar om situationen vid vägspärren där tusentals palestinska arbetare passerar varje morgon.
– Besök i födelsekyrkan och samtal med kristna palestinier kring deras situation.
– Besök i Hebron.
– Besök till Yad Vashem (förintelsemuséet).
– Gemensam vandring från Olivberget, genom Getsemane, Via Dolorosa till Gravkyrkan.

Resans deltagare är:
Anders Arborelius, biskop, Katolska kyrkan
Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie, Katolska kyrkan
Göran Andreasson, överste, Svenska Frälsningsarmén
Jacob Kasselia, präst, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Mihai Radu, präst, Rumänsk-ortodoxa kyrkan
Lena Skoting, vikarierande domprost, Svenska kyrkan
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Anders Wejryd, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Marie Willermark, Frälsningsarmén
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
samt
Jonas Thorängen, nationell koordinator, Följeslagarprogrammet
Mikael Stjernberg, Kommunikationsansvarig, Sveriges kristna råd

SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn twittrar under resan: @foljeslagaren

Fortsätt läsa mer från oss