Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm har gett positiv respons på kampanjen. Migrationsminister Tobias Billström (M) har inte lämnat någon kommentar. Splittrade familjer måste få återförenas, även om en eller flera i familjen inte har giltiga pass- och ID-handlingar. För att detta ska bli verklighet krävs en lagändring, som enligt Billström och Ferm är på gång. Under Kyrkornas globala vecka 2011 har kampanjen ”Brev till Billström och Ferm” samlat namn för att få fram snabba och genomtänkta åtgärder i frågan.

1 392 namn har samlats in via sociala medier och under de många aktiviteter som arrangerats i samband med Kyrkornas globala vecka. Responsen på kampanjen har skiljt sig mellan brevets två adressater.
– Maria Ferm har uttryckt att kampanjen kommer helt rätt i tiden och stämmer överens med Miljöpartiets egen syn på vad som behöver göras, berättar Johanna Olaison som är projektsekreterare för Kyrkornas globala vecka.
Från Tobias Billström har varken skriftlig eller muntlig respons erhållits. Kampanjen har haft fyra uppmaningar, nämligen att processen ska gå fort, att även icke-biologiska barn ska inkluderas i uppgörelsen, att lagen också ska gälla nya anknytningar och att särskilda resurser måste avsättas för hantering av alla ansökningar.

Kyrkornas globala vecka infaller varje år i november och arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet tillsammans med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Svenska kyrkans unga, Studieförbundet Bilda och Sensus Studieförbund.

Fortsätt läsa mer från oss