Material

Material från kurser och seminarier som Sveriges kristna råd arrangerar inom migration/integration.

Kurs #Värme

Bildserier från pågående utbildningsdagar för projekt #Värme. De fem Power Point-presentationerna (PP) är den juridiska dagen uppdelad i sina beståndsdelar. PDF:en är hela den psykosociala dagen samlat.

Konvertieter jan 2016 (PP)
Krav (PP)
Värme familj (PP)
Värme grund (PP)
Värme LMA (PP)
Värme Psykosocialt stöd (PDF)

Konvertiter i asylprocessen

Material från kursen ”Konvertiter i asylprocessen” (Göteborg i maj 2016), (PDF).

Bo Johansson Konvertiter januari 2016
Inga Johansson Bön
Michael Williams Fiktiva fallbeskrivningar om konvertiter
Michael Williams Den tillfälliga lagen maj 2016
Michael Williams Konvertiter – att tänka på
Migrationsverket Rättsligt ställningstagande religion som asylskäl
Rådgivningsbyrån Riktlinjer för intyg om konvertering

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page