Så använder du materialet

Här finns ett studiematerial om ungas psykiska ohälsa som kan användas i församlingen. Studiematerialet är uppdelat i fyra olika kapitel:

barn diakoni psykisk ohälsa

Kapitel 1:
Ledarsamling för unga ledare

Kapitel 2:
Ledarsamling för vuxna ledare

Kapitel 3:
Medarbetarsamling

Kapitel 4:
Tematräff om att vara anhörig

Materialet är framtaget av studieförbundet Sensus.
sensus

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page