Böneveckan

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som inför 2016 har tagits fram i Lettland.

Böneveckan2016 kors

Böneveckan för kristen enhet 2016 har temat ”Kallade att förkunna Guds storverk”. Materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Lettland och skickas ut till landets kyrkor i november månad. Materialet kan också laddas ner från denna webb – se längre ner på denna sida.

Var med och gör Böneveckan till en manifestation för enhet och acceptans på din ort tillsammans med andra kyrkor och samfund. Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 24 januari, vilket också är Bibelns dag.

Arbetet för kristen enhet har varit ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans historia. Innan den ekumeniska rörelsen började växa fram med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen från mitten av 1800-talet började man redan i början på 1800-talet tala om gemensam bön för enhet bland de kristna. 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd 1966. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Eftersom Bibelns dag infaller på söndagen i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet sedan många år.

Böneveckan 2016:
Ladda ner: Folder Böneveckan – Med bibeltexter dag för dag (PDF)
Ladda ner: Gudstjänstordning – (PDF), A4-format
Ladda ner: Gudstjänstordning – (Word) som kan redigeras, A4-format
Ladda ner: Bibliska reflektioner (PDF)
Ladda ner: Hela materialet Böneveckan 2016 – 29 sidor (PDF)
Ladda ner: Affisch (PDF)
Ladda ner: Den ekumeniska situationen i Lettland (PDF)
Ladda ner: Grundmaterial Böneveckan på engelska (PDF)

Material från tidigare år: Arkiv