Värna den jord som Gud älskar (18)

Titel Värna den jord som Gud älskar (18)
Författare Arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd.
Produktionsår 2013
Pris 69 kronor inklusive postens avgifter.
Övrigt Antal sidor: 28 sidor. ISSN 1650-9196.

Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling.

Klimatsituationen blir alltmer akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Kyrkorna i världen är engagerade i klimatfrågan. Denna fråga berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka.

I denna skrift diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

Klimatforskningens prognoser måste tas på allvar. Framtiden är möjlig att påverka.

Skriften har tagits fram av en arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd. Skriften finns på svenska och engelska.

Ladda fritt ner skriften som PDF:
Svensk text (#18):  Värna den jord som Gud älskar
Engelsk översättning (#18B): Protect the earth that God loves

Beställ (svenska) 

 en arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page