Styrelse

Styrelsen för Sveriges kristna råd möts fem gånger per år. Nedan finns namnen på de styrelseledamöter som valdes vid årsmötet 19 maj 2016. Styrelsens arbete leds av presidiet.

Styrelsemöte i september 2016. Foto: Mikael Stjernberg.

Styrelsemöte i september 2016. Foto: Mikael Stjernberg.

Den frikyrkliga kyrkofamiljen

Ordinarie:
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen

Ersättare:
Olle Alkholm, Equemiakyrkan
Eva Kleman, Frälsningsarmén
Daniel Norburg, Evangeliska Frikyrkan

Den katolska kyrkofamiljen

Ordinarie:
Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift

Ersättare:
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift
Helena D’Arcy, Stockholms katolska stift

Den lutherska kyrkofamiljen

Ordinarie:
Cecilia Brink, Svenska kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Stefan Holmström, Svenska kyrkan/EFS
Antje Jackelén, Svenska kyrkan
Maie Martinson, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

Ersättare:
Johan Garde, Svenska kyrkan
Martin Modéus, Svenska kyrkan
Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Erik Sjöstrand, Svenska kyrkan

Den ortodoxa kyrkofamiljen

Ordinarie:
Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Jean Mansour, Antiokiska ortodoxa kyrkan

Ersättare:
Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Anne-Christine Lindvall, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page