Samverkan

En viktig del i arbetet är att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna i Sverige. Det sker i kontakt med myndigheter, regering och civilsamhället.

 

Sveriges kristna råd samverkar med Fairtrade Sverige när det gäller Kyrka för Fairtrade. Foto: Mikael Stjernberg.

Sveriges kristna råd samverkar med föreningen Fairtrade när det gäller Kyrka för Fairtrade. Foto: Mikael Stjernberg.

Sveriges kristna råd samverkar med:

– Svenska missionsrådet – kanslisamverkan.
– Nätverket för barnkonventionen – medlem.
– Hela Människan – samverkan inom referensgruppen för diakoni.
– Ekumeniska EU-kontoret – huvudman.
– Kristna fredsrörelsen – samverkan med Martin Luther King-priset.
– Sveriges ekumeniska kvinnoråd – kanslisamverkan.
– Svenska Bibelsällskapet – samverkan Böneveckan för kristen enhet.
– Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond – huvudman.
– Föreningen Fairtrade – aktiv medlem.
– Kyrka-arbetsliv – samtal och samverkan mellan kyrkorna och LO och TCO.
– Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos) – aktiv medlem.
– Tankesmedjan Sektor 3 – medlem.
– Europeiska kyrkokonferensen (KEKCEC) – 120 medlemskyrkor i Europa.
– Churches Commission for Migrants in Europe (CCME) – medlem.
– European Contact Group (ECG) – medlem.
– Liv och Fred-institutet – huvudman.
– Kyrkornas världsråd – associerad medlem.
– Norden–FOCCISA – nationella råden i Norden och elva länder i södra Afrika.
– Nordiskt Faith and Order-nätverk – mötesplats för ekumenisk teologisk reflektion.
– Norden–Baltikum – de nationella kristna råden håller kontakt genom regelbundna möten mellan rådens generalsekreterare och årliga ekumeniska sekreterarsamlingar.

Samarbete och samråd sker också med många andra organisationer, bland annat de kristna biståndsorganisationerna och studieförbunden, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, med flera.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page