Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 345 medlemskyrkor från 110 länder som representerar omkring 580 miljoner medlemmar. Sveriges kristna råd är en associerad medlem till Kyrkornas världsråd och samarbetar bland annat inom Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Kyrkornas världsråd GenevéPersonal från Sveriges kristna råd besöker Kyrkornas världsråds kontor i Genevé 2015.

Kyrkornas världsråd har cirka 345 medlemskyrkor vars huvudsakliga mål är kristen enhet, att kristna över världen ska samverka . Kyrkornas världsråd (KV) samlar kyrkor och samfund från 110 länder och representerar 580 miljoner kristna från olika traditioner: reformerta (28%), lutheraner (16%), metodister (11%), ortodoxer, anglikaner, baptister och oberoende kyrkor.

Olav Fykse Tveit utsågs till generalsekreterare 2009 och omvaldes 2014. Han är stationerad i Genève och innehar uppdraget till 2019. Dr Agnes Abuom är centralkommitténs så kallade moderator och leder Kyrkornas världsråds arbete mellan generalförsamlingarna.

Det högsta beslutande organet är generalförsamlingen som möts vart sjunde år för så väl överläggningar som gudstjänst och fest. Generalförsamlingen väljer en 150 man stark centralkommitté som möts årligen för att förvalta och utveckla policies framtagna av generalförsamlingen. Den senaste generalförsamlingen hölls i Busan, Sydkorea 2013.KV-logga
Kyrkornas världsråd bildades 1948 i Amsterdam med målet att ”be och arbeta” tillsammans, att utveckla relationer, teologi och praktiskt arbete. Det är en sammanslagning av tre tidigare organisationer: Life and Work med rötter i ekumeniska mötet i Stockholm 1925, Faith and Order med rötter i mötet i Lausanne 1927 och världsmissionsrådet med rötter i mötet i Edinburgh 1910. Svenska medlemskyrkor inom Kyrkornas världsråd är Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Kyrkornas världsråds vision är att leva ut kristen enhet, uppmärksamma hot mot mänskligheten och uppmuntra kyrkorna att ta bättre hand om skapelsen genom att värna om jorden och dess invånare.

Kyrkornas världsråd har inget huvudkontor eftersom organisationen är och styrs av sina medlemmar. Det administrativa centret ligger i Genève, Schweiz .

Kyrkornas världsråd i övriga världen:
– Kyrkornas världsråds FN-kontor i New York.
– Jerusalem Interchurch Centre, Israel.
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI).
– Ekumeniska hiv/aids initiativet i Afrika (EHAIA) med fem regionala kontor och två
teologer på konsultbasis i Afrika.
– Ekumeniska påverkansnätverket för funktionshindrade (EDAN) med samordningskontor i Nairobi, Kenya.

”Rättvisans och fredens pilgrimer” är ett initiativ av medlemskyrkorna inom Kyrkornas världsråd för ”att tillsammans arbeta i en gemensam strävan, förnya den sanna kallelse i kyrkan genom samarbete om frågor om rättvisa och fred, läka en värld fylld med konflikter, orättvisor och smärta”.

Läs mer:
www.wccpilgrimage.org/en
Ladda ner affisch (PDF): Rättvisans och fredens pilgrimer

wcc rättvisans och fredens pilgrimer

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page