Ortodoxa kyrkor

Den ortodoxa kyrkofamiljen har cirka 120 000 medlemmar i Sverige. Världen över finns omkring 300 miljoner bekännare.

IMG_6381

Utmärkande för de ortodoxa och österländska kyrkorna är att tron i första hand kommer till uttryck i liturgi (nattvardsgudstjänst) och bön, snarare än i bekännelseskrifter. Inom kyrkofamiljen förenas och samverkar ortodoxa kyrkor från den bysantinska och den orientaliska traditionen.

Ortodoxa medlemmar och observatörer inom Sveriges kristna råd:
– Armeniska apostoliska kyrkan
– Bulgariska ortodoxa kyrkan
– Etiopiska ortodoxa kyrkan
– Finska ortodoxa kyrkan
– Grekisk ortodoxa kyrkan av Antiokia
– Koptiska ortodoxa kyrkan
– Makedonska ortodoxa kyrkan
– Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
– Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
– Serbiska ortodoxa kyrkan
– S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
– Syrisk ortodoxa kyrkan
– Österns assyriska kyrka (Österländska kyrkor)
– Österns gamla kyrka (Österländska kyrkor)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page