Utbildning

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården (präster, pastorer, diakoner och ordenssystrar). Syftet är att erbjuda en fortbildning med fokus på frågor som särskilt aktualiseras inom institutionssjälavårdens olika fält och att dra nytta av erfarenhetsutbyten mellan de olika fälten.

Utbildningen hålls på Marielund, Ekerö. Foto: Mikael Stjernberg.

Utbildningen hålls på Marielund, Ekerö. Foto: Mikael Stjernberg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare med tjänst inom Universitetskyrkan, Sjukhuskyrkan, Andlig vård inom Kriminalvården (NAV), Kyrka-Arbetsliv och Kyrka-Polis.

Tid

Kommande läsårs kursperioder är:
7-9 november 2017
13-15 mars 2018

Plats

Kursplats: Stiftsgården Marielund på Ekerö, Stockholm.

Folder

Läs vår informationsfolder för kommande läsårs kurs. Här finns all information som du behöver, exempelvis kontaktinformation till olika ansvariga inom respektive arbetsområde.

 

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 15 september 2017. Anmälan görs i formuläret nedan.

Anmälan - Utbildning institutionssjälavården

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page