Utbildning

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården (präster, pastorer, diakoner och ordenssystrar). Syftet är att erbjuda en fortbildning med fokus på frågor som särskilt aktualiseras inom institutionssjälavårdens olika fält och att dra nytta av erfarenhetsutbyten mellan de olika fälten.

Utbildningen hålls på Marielund, Ekerö. Foto: Mikael Stjernberg.

Utbildningen hålls på Marielund, Ekerö. Foto: Mikael Stjernberg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till medarbetare med tjänst inom Universitetskyrkan, Sjukhuskyrkan, Andlig vård inom Kriminalvården (NAV), Kyrka-Arbetsliv och Kyrka-Polis.

Tid

Kursen omfattar två perioder. Kursdatum för kommande läsår är följande:
8-10 november 2016
21-23 mars 2017

Sista anmälningsdag

Var den 15 september 2016.

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page