Lediga tjänster

Vi söker pastorer/präster/diakoner/ordensfolk för arbete i Kriminalvården.

Pastorer/präster/diakoner/ordensfolk för arbete i Kriminalvården

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt 150 präster, pastorer, diakoner och ordensfolk organiserade genom Nämnden för andlig vård (NAV). De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att ordna gudstjänster och samtalsgrupper samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor. Verksamheten samordnas genom Sveriges kristna råd.

Andlig vård i Kriminalvården är ett samarbete mellan Kriminalvården, Sveriges kristna råd och lokala församlingar. På varje berörd anstalt/häkte finns en lokal nämnd för andlig vård (NAV).

Din profil

Vi söker nu medarbetare för arbete på olika platser i Sverige. Vi söker dig som är pastor, präst, diakon eller ordensfolk och är ordinerad, avskild, vigd eller motsvarande inom den frikyrkliga, katolska eller ortodoxa kyrkofamiljen. För att vara aktuell för tjänsten har du en teologisk utbildning, som sträcker sig över minst två år, samt ekumeniska erfarenheter och gärna interreligiösa kunskaper. Vi önskar även att du har erfarenhet från församlingsarbete och gärna arbete med utsatta människor inom andra samhälleliga institutioner. Du är trygg i din teologiska grundsyn och vill arbeta med praktisk teologi på det lokala planet. Själavårdsutbildning och erfarenhet av ekumeniska arbetslag är meriterande.

I ditt arbete som NAV-medarbetare ingår du i ett team som ansvarar för verksamheten på anstalten och/eller häktet. Den innefattar i första hand själavård och gudstjänster men även gruppaktiviteter för intagna, samt möten med Kriminalvårdens personal. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med representanter från Svenska kyrkan, andra samfund och företrädare för andra religioner. En lokal frikyrkoförsamling, ortodox församling, katolska stiftet/församling eller frikyrkoråd kommer att vara din arbetsgivare.

Vi söker medarbetare till följande tjänster

Uppsala häkte: 50%, tillträde under hösten 2017.
Sollentuna häkte: 50%, tillträde snarast.
Mariefred anstalt: 40%, tillträde omkring 1 oktober, eller enligt överenskommelse.
Hall anstalt: 60%, tillträde omkring 1 oktober, eller enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att utökas från och med 2018 eller 2019.

Ansökan

Informationen om tjänsterna kan komma att uppdateras här på hemsidan under ansökningstiden. Du kan söka en eller flera tjänster, ange noga i din ansökan vilken/vilka tjänster du söker. Vi ser det som värdefullt att en NAV-medarbetare kan kombinera två tjänster inom NAV, om det är små tjänster, när så är möjligt.

Sista ansökningsdag är den 27 augusti.  Intervjuerna är preliminärt vecka 38 och 39.
Ange i din ansökan nuvarande samfundstillhörighet i din ansökan samt var du är ordinerad/avskild. Skriv även ett personligt brev och CV som skickas till: rekrytering@skr.org. Skriv ”NAV-medarbetare” i rubriken.

Mer information

För mer information om arbetet med fängelsesjälavården, se här: länk
Mer information om de olika anstalterna och häktena, se Kriminalvårdens hemsida http://www.kriminalvarden.se

Har du frågor, kontakta:
Susanne Rodmar, NAV-konsulent, susanne.rodmar@skr.org, 08-453 68 11, 0705-68 80 59.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page