Sveriges kristna råd

26 april

Ekumeniska nätverksdagar för flykting- och integrationsfrågor

Välkommen på ekumeniska dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte om en av vår tids mest aktuella frågor. I år har vi glädjen att presentera både forskare och myndighetspersoner som...
Immanuelskyrkan, Stockholm
3 maj

Arbetsseminarium om Skapelsetid

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Detta sker...
Ekumeniska centret, Stockholm
11 maj

Om konvertiter i asylprocessen

Torsdagen den 11 maj 2017 arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig till människor som möter personer som vill konvertera till...
Sunne församlingshem, Sunne
18 maj

#Värme – en utbildning i asyl- och migrationsfrågor (Göteborg)

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn. Kursen ingår i ett utbildningsprojekt kallat #Värme vilket ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap. Huvudsyftet är...
Smyrnakyrkan Göteborg, Göteborg
29 maj

Årskonferens

Under årskonferensen hålls en reformationsgudstjänst i domkyrkan. Foto: Linda Mickelsson/Ikon Sveriges kristna råd håller sin årskonferens 2017 under två dagar i Uppsala. På programmet står bland...
Kyrkokansliet, Uppsala
4 juli

Almedalen: Juluppropet – Vad händer nu?

Juluppropet skapade ett stort engagemang när det lanserades julen 2016 utifrån en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. Sverige har idag en av de mest restriktiva asyllagarna inom...
Vårdklockans kyrka, Visby
6 september

Gåvan att finnas till

Gåvan att finnas till - i världen, i kyrkan, i mitt eget liv, tillsammans med min medmänniska. Välkommen till konferens för det nordiska nätverket för kyrkor arbete med funktionsnedsättning. Vi utgår...
Svenska kyrkans stiftskansli, Uppsala
14 september

Ekumenisk pilgrimsresa för unga till Armenien

Vad vet du om Armenien? Och vad vet du om Armeniens Apostoliska kyrka? Låter det spännande att umgås med ungdomar från andra kyrkor i Sverige på historisk mark för...
Ekumeniska centret, Stockholm
15 september

Inspirationsdag för arbets- och referensgrupper

Vi inbjuder alla våra arbets- och referensgrupper till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken. Vi möts mellan klockan 11:00-14:00 på Ekumeniska centret i Alvik. Vi bjuder på lunch. Inom Sveriges kristna...
Ekumeniska centret, Stockholm
14 november

Själavård bland sjuka i hemmiljö

Och ni besökte mig ... - En utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas...
Sveriges kristna råd, Stockholm
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page