Sveriges kristna råd

28 augusti

Theologies of persecution: help or hinder?

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet inbjuder till ett intressant seminarium med titeln "Theologies of persecution: help or hinder?" I många länder befinner sig kyrkorna i utsatta situationer. Diskriminering, förtryck eller förföljelse...
Ekumeniska centret, Stockholm
6 september

Gåvan att finnas till

Gåvan att finnas till - i världen, i kyrkan, i mitt eget liv, tillsammans med min medmänniska. Välkommen till konferens för det nordiska nätverket för kyrkor arbete med funktionsnedsättning. Vi utgår...
Svenska kyrkans stiftskansli, Uppsala
15 september

Inspirationsdag för arbets- och referensgrupper

Vi inbjuder alla våra arbets- och referensgrupper till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken. Vi möts mellan klockan 11:00-14:00 på Ekumeniska centret i Alvik. Vi bjuder på lunch. Inom Sveriges kristna...
Ekumeniska centret, Stockholm
18 september

Kunskaps- och inspirationsdag för dig som möter unga som mår dåligt

Att barn och unga mår allt sämre är en växande utmaning i vårt samhälle och utgör en del av kyrkans uppdrag att tjäna. År 2016-2017 handlar inspirationsmaterialet Diakonins månad...
Immanuelskyrkan, Stockholm
21 september

Utbildningsdag, konvertiter i asylprocessen

Torsdagen den 21 september arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor...
Allianskyrkan, Jönköping
14 november

Själavård bland sjuka i hemmiljö

Och ni besökte mig ... - En utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas...
Sveriges kristna råd, Stockholm
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page