Sveriges kristna råd

29 maj

Årskonferens

Under årskonferensen hålls en reformationsgudstjänst i domkyrkan. Foto: Linda Mickelsson/Ikon Sveriges kristna råd håller sin årskonferens 2017 under två dagar i Uppsala. På programmet står bland...
Kyrkokansliet, Uppsala
4 juli

Almedalen: Juluppropet – Vad händer nu?

Juluppropet skapade ett stort engagemang när det lanserades julen 2016 utifrån en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. Sverige har idag en av de mest restriktiva asyllagarna inom...
Vårdklockans kyrka, Visby
6 september

Gåvan att finnas till

Gåvan att finnas till - i världen, i kyrkan, i mitt eget liv, tillsammans med min medmänniska. Välkommen till konferens för det nordiska nätverket för kyrkor arbete med funktionsnedsättning. Vi utgår...
Svenska kyrkans stiftskansli, Uppsala
15 september

Inspirationsdag för arbets- och referensgrupper

Vi inbjuder alla våra arbets- och referensgrupper till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken. Vi möts mellan klockan 11:00-14:00 på Ekumeniska centret i Alvik. Vi bjuder på lunch. Inom Sveriges kristna...
Ekumeniska centret, Stockholm
14 november

Själavård bland sjuka i hemmiljö

Och ni besökte mig ... - En utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas...
Sveriges kristna råd, Stockholm
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page