Inspirationsdag för arbets- och referensgrupper

Startdatum 2017-09-15

Slutdatum 2017-09-15

Tid 11:00 - 14:00

Plats Ekumeniska centret

Vi inbjuder alla våra arbets- och referensgrupper till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken. Vi möts mellan klockan 11:00-14:00 på Ekumeniska centret i Alvik. Vi bjuder på lunch.

Inom Sveriges kristna råd finns 24 referens- och arbetsgrupper. Detta är ett tillfälle för de olika grupperna att mötas. Många av grupperna har också förlagt sitt ordinarie möte före eller efter denna inspirationsstund.

Denna fredag kommer SKR:s medarbetare för arbetet med global hållbarhet att presentera de Globala målen*. De kommer att ge en inspirerande föreläsning som motiverar vårt arbete utifrån den breda missionstanken och dess konkretion i de globala målen!

Anmälan sker via samordnaren i respektive arbets- och referensgrupp.

Varmt välkommen!
.

* Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page