Arbetsseminarium om Skapelsetid

Startdatum2017-05-03

Slutdatum2017-05-03

Tid10:00 - 12:00

PlatsEkumeniska centret

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Detta sker i en tid då världen står inför en gigantisk uppgift att dela jordens tillgångar både uthålligt och rättvist. Perioden infaller varje år den 1 september till andra söndagen i oktober.

Internationellt ser vi nu hur alltfler kyrkor deltar i Skapelsetid. Med detta seminarium vill vi skapa bättre förutsättningar för ett utökat engagemang och deltagande i Skapelsetid inom svensk kristenhet.

Utifrån det material som redan sammanställts och använts tidigare år söker vi efter kompletterande och nytt material som kan hjälpa församlingarna att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.

Teman

Fyra teman tas upp under seminariet:
1. Sånger/psalmer
2. Böner och dikter/texter
3. ”Praktiskt” till exempel blommor och solidariskt altarbord
4. Förkunnelse

Deltagare

Seminariet är öppet för alla intresserade. SKR:s referensgrupp för klimat och hållbarhet kommer att delta och vi inbjuder speciellt några resurspersoner som kan tillföra kompetens och kreativitet vad gäller seminariets fyra olika teman. Dessutom personer som är engagerade i kyrkornas/samfundens arbete med gudstjänst/liturgi.

Förberedelser

Deltagare uppmuntras att i förväg läsa igenom det material som finns på SKR:s hemsida:
http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/boneperiod-for-skapelsens-bevarande/
Där finns mycket material under flikarna Gudstjänst, Kyrkkaffe, Länkar och material, samt tidigare år.

Hur SKR tidigare har uppmärksammat Skapelsetid kan man se här:
http://www.skr.org/?s=skapelsetid

Anmälan

Anmälan till henrik.rosen@skr.org senast fredagen den 28 april.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Karta

Laddar Karta...
Ekumeniska centret Gustavslundsvägen 18
Stockholm