Almedalen: Juluppropet – Vad händer nu?

Startdatum 2017-07-04

Slutdatum 2017-07-04

Tid 13:00 - 14:00

Plats Vårdklockans kyrka

Juluppropet skapade ett stort engagemang när det lanserades julen 2016 utifrån en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. Sverige har idag en av de mest restriktiva asyllagarna inom EU. Även myndigheternas tillämpning har stramats åt. På kort tid har samhällsklimatet hårdnat. När lagförslagen diskuterades uttryckte kyrkorna stark oro för att denna nya praxis skulle påverka svenska folkets värderingar. Så har också blivit fallet.

Vilket ansvar har politiker för att forma en opinion respektive att följa en opinion? Hur ser svenska politiker på utvecklingen inom EU? Vad önskar man ska hända vid tvåårsavstämningen av de temporära asyllagarna nästa sommar? Detta är några av de frågor som ställs i detta högaktuella seminarium.

Medverkande

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan,  Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson (MP), Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson (C) och Carina Ohlsson, ledamot, socialförsäkringsutskottet (S).

Medarrangörer

SKR:s medlemskyrkor och Studieförbundet Bilda.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page