Aktuellt

Fika fairtrade – och hjälp kvinnor på samma gång

Tio kristna ledare skriver på debattplats i tidningen Dagen om arbetet med Faitrade: ”Låt oss inte ringakta den enkla handlingen att fika Fairtrade-märkt, det påminner oss om att älska våra bröder och systrar som har andra levnadsförhållanden än vi”.

Nu lanseras en interreligiös fredsantologi

3 maj 2017

Idag lanserar Sveriges kristna råd och Sveriges interreligiösa råd boken ”Fred i religionens namn!” – en interreligiös fredsantologi. Detta är en unik samling texter som visar på likheter och skillnader i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. Boken lanseras på Historiska museet, Stockholm, idag klockan 18.00.

648 000 kronor till studier om ekumenik

27 april 2017

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond fördelade nyligen sammanlagt 648.000 kronor till olika anslag och stipendier för forskning och studier med fokus på den ekumeniska rörelsen. Av totalt 114 ansökningar beviljades stöd i varierande omfattning till 86.

Svenska följeslagare nekades inresa i Israel

I början av april nekades två svenska deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet inresa i Israel via Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv.

Dialogpredikan mellan Alm och Jackelén i enhetens tecken

19 april 2017

Måndagen den 29 maj hålls en unik högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka i reformationens tecken. För första gången kommer Svenska kyrkans ärkebiskop och föreståndaren för Pingst att dialogpredika.

Kondoleansbrev till Koptiska ortodoxa kyrkan i Sverige

9 april 2017

Två kyrkor i Egypten utsattes under söndagen för attentat med många skadade och dödade. Attackerna var riktade mot bedjande kristna kopter. Sveriges kristna råd har skrivit ett kondoleansbrev till biskop Abakir och den Koptiska ortodoxa kyrkan i Sverige.

Uttalande från Sveriges interreligiösa råd med anledning av dådet i Stockholm

7 april 2017

Sveriges interreligiösa råd skriver ett uttalande med anledning av dådet i Stockholm.

SKR på GP debatt: Skrota den tillfälliga asyllagen

Sveriges kristna råd skriver på debattplats i Göteborgs-Posten tillsammans med sex andra organisationer om den svenska asylpolitiken.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page