Ekumenik bygger på en gemensam tro

Ekumenik bygger på en gemensam tro

Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. I grunden handlar det om relationer. Läs mer.
Nytt material om religionsfrihet

Nytt material om religionsfrihet

Religionsfriheten – vad innebär den? Vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle? Ladda fritt ner vårt nya undervisningsmaterial som riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever. Läs mer.
Alla Sjukhuskyrkor på en plats

Alla Sjukhuskyrkor på en plats

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården och vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Läs mer.
Kyrkorna tillsammans - 26 medlemskyrkor

Kyrkorna tillsammans - 26 medlemskyrkor

Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Läs mer.

På vår webb kan du följa arbetet inom Sveriges kristna råd på nära håll. Vi har 26 medlemskyrkor och inom dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Sveriges kristna råd länkar samman medlemskyrkornas arbete inom flera olika verksamhetsområden.

Läs mer om vår verksamhet.

Agera för klimatet

I december samlas världens ledare till klimattoppmöte i Paris. Kyrkornas globala vecka ansluter sig i år till kampanjen Act Now for Climate Justice. Kampanjen verkar för ett gemensamt avtal som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla. Läs mer

 

Nyheter

SKR på GP debatt: Alla goda krafter måste lösa det som tvingar människor att tigga

Idag inleds konferensen ”Utsatta EU-medborgare” där Sveriges kristna råd är en av arrangörerna. I samband med detta skriver svenska kyrkoledare på debattsidan i Göteborgs-Posten för att aktualisera situationen för de människor som försörjer sig genom tiggeri.

Se alla nyheter