Ekumenik bygger på en gemensam tro

Ekumenik bygger på en gemensam tro

Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. I grunden handlar det om relationer. Läs mer.
Alla Sjukhuskyrkor på en plats

Alla Sjukhuskyrkor på en plats

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården och vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Läs mer.

På vår webb kan du följa arbetet inom Sveriges kristna råd på nära håll. Vi har 25 medlemskyrkor och inom dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Sveriges kristna råd länkar samman medlemskyrkornas arbete inom flera olika verksamhetsområden.

Mer om vår verksamhet.

Diakoni mer än ord

Diakonins månad är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och organisationer i september månad. Läs mer om aktuellt material och få tips på hur du kan arbeta med diakonala frågor i din församling.

Nyheter

650 000 kronor till studier om ekumenik och fred

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond fördelade vid sitt sammanträde i förra veckan sammanlagt 650 000 kronor. Av totalt 90 ansökningar beviljades stöd i varierande omfattning till 67 .

Se alla nyheter