• Med ljus från födelsekyrkan i Betlehem önskar vi en

  Fridfull helg!

  "Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget." (Lukasevangeliet)

 • Böneveckan

  Tema: "Ge mig något att dricka" 18 - 25 januari 2015

  Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Böneveckan för kristen enhet 2015 har temat ”Ge mig något att dricka” och materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Brasilien. Läs mer och ladda ner årets material!

 • Forska om ekumenik!

  Ansök senast 28 februari 2015

  Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Läs mer

 • Ekumenik

  ...handlar om relationer

  Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. Idégrunden för Sveriges kristna råd utgår från orden ”Lär känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva”. SKR utgör ett unikt bidrag i den världsvida ekumeniken genom bredden av de 25 medlemskyrkorna. Läs mer

 • Sjukhuskyrkan

  Webbportal samlar alla Sjukhuskyrkor på en plats

  Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Läs mer

 • Martin Luther King-pris går till Anna Libietis
  Anna-Libietis l

  2014-12-10   2015 års Martin Luther King-pris går till Anna Libietis, verksamhetsledare för "Svenska med baby", en ideell verksamhet som genom föräldragrupper vill bygga broar mellan människor från olika kulturer och bostadsområden. Läs mer


Se fler nyheter

 • Om SKR

  Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 25 medlemskyrkor vilket representerar en stor del av Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt. Syftet med arbetet är att arbeta för kristen enhet. Läs mer