• Böneveckan

  Tema: "Ge mig något att dricka" 18 - 25 januari 2015

  Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Böneveckan för kristen enhet 2015 har temat ”Ge mig något att dricka” och materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Brasilien. Läs mer och ladda ner årets material!

 • Värna jorden

  Kyrkorna om klimatet

  Klimatsituationen blir alltmer akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Kyrkorna i världen är engagerade i klimatfrågan. Denna fråga berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka. "Värna den jord som Gud älskar" är en av våra 21 unika skrifter. Läs mer

 • Ekumenik

  ...handlar om relationer

  Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. Idégrunden för Sveriges kristna råd utgår från orden ”Lär känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva”. SKR utgör ett unikt bidrag i den världsvida ekumeniken genom bredden av de 25 medlemskyrkorna. Läs mer

 • Sjukhuskyrkan

  Webbportal samlar alla Sjukhuskyrkor på en plats

  Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Läs mer

 • Kyrkornas världsråd inbjuder till fredsmöte i Sigtuna
  Fred kyrkornas världsråd busan

  2014-11-27   Den 1-5 december inbjuder Kyrkornas världsråd till en ekumenisk fredskonsultation i Sigtuna utifrån temat ”Pilgrimage of Justice and Peace” (”Rättvisans och fredens pilgrimer”). Det internationella mötet syftar till att utveckla samarbetsmetoder för att kyrkorna ska vara en aktiv del i det globala fredsarbetet samt bidra till kraftfull opinionsbildning för fred. Läs mer


Se fler nyheter

 • Om SKR

  Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 25 medlemskyrkor vilket representerar en stor del av Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt. Syftet med arbetet är att arbeta för kristen enhet. Läs mer