Sök ekumeniskt stipendium!

Sök ekumeniskt stipendium!

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Ansök senast den 28 februari! Läs mer.
Ekumenik bygger på en gemensam tro

Ekumenik bygger på en gemensam tro

Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. I grunden handlar det om relationer. Läs mer.
Alla Sjukhuskyrkor på en plats

Alla Sjukhuskyrkor på en plats

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården och vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Läs mer.
Material om religionsfrihet

Material om religionsfrihet

Religionsfriheten – vad innebär den? Vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle? Ladda fritt ner vårt nya undervisningsmaterial som riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever. Läs mer.
Kyrkorna tillsammans - 26 medlemskyrkor

Kyrkorna tillsammans - 26 medlemskyrkor

Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Läs mer.

På vår webb kan du följa arbetet inom Sveriges kristna råd på nära håll. Vi har 26 medlemskyrkor och inom dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Sveriges kristna råd länkar samman medlemskyrkornas arbete inom flera olika verksamhetsområden.

Läs mer om vår verksamhet.

Kyrkorna om migration/integration

Landets kyrkor arbetar aktivt för att välkomna och stödja människor på flykt. Sveriges kristna råds arbete inom migrations- och integrationsområdet genomför regelbundet fortbildning för nyckelpersoner – både inom kyrkor och myndigheter. Läs mer

 

Nyheter

Påven Franciskus besöker Sverige

Den 31 oktober 2016 kommer påven Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Det är det första påvebesöket i Sverige sedan 1989. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Påven Fransiskus
Se alla nyheter